^Na vrh

logo

DOSTAVA KRŠTENICA, IZVODA I LIČNIH DOKUMENATA ZA SVE GASTERBAJTERE IZ SRBIJE, KOSOVA, CRNE GORE I MAKEDONIJE KOJI RADE U ZEMLJAMA EU!

Kursna lista

Sportske vesti

Donatori&Partneri
 

Beograd, 20. april 2015.

 

Čast mi je obavestiti Vas da je Nastavno-naučno veće Filološkog fakulteta

Univerziteta u Beogradu na sednici održanoj 15. aprila 2015. godine donelo odluku da se nastava romskog jezika uključi u osnovne akademske studije i da se za izvođenje nastave angažuju prof. dr Rajko Đurić i mr Marija Aleksandrović. Na istoj sednici je odlučeno i to da se u okviru Centra za stručno usavršavanje i evaluaciju Fakulteta organizuju kursevi romskog jezika kako bi se diplomiranim nastavnicima omogućilo da steknu odgovarajuće znanje romskog jezika i uključe se u nastavu u osnovnim i srednjim školama u kojima se predaje predmet „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“.

Ovim odlukama stvoreni su uslovi za razvoj i standardizaciju romskog jezika, očuvanje kulturnog identiteta Roma i kvalitetnije obrazovanje učenika romske nacionalnosti. Međutim, reč je o procesu koji u našem društvu neopravdano dugo kasni i za njegovo delotvorno ostvarivanje je potrebno da se u romskoj zajednici obrazuju kako specijalizovani stručnjaci za romski jezik, tako i nastavnici koji će predavati u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Zbog toga je potrebno da se u neposrednoj budućnosti, a počev od predstojeće školske godine, različitim javnim politikama podstakne školovanje učenika i studenata romske nacionalnosti na višim školama i fakultetima na kojima će steći znanja i kvalifikacije na osnovu kojih će aktivno raditi u nastavi sa učenicima romske nacionalnosti. Na taj način će se podstaknuti školovanje romske dece, popraviće se njihova postignuća u nastavi, postići će se kontinuitet u obrazovanju i najzad, stvoriće se uslovi za njihovo puno društveno uključivanje. Istovremeno, školovanjem stručnjaka koji će teorijski i naučno verifikovano izučavati jezik i kulturu Roma stvoriće se uslovi za standardizaciju i razvoj jezika i ustanovljavanje Katedre za romski jezik.

Stručnjaci centra za istraživanje etniciteta koji su inicirali postupak uvođenja „lektorata“ za romski jezik pred nadležnim organima i pred

Filološkim fakultetom će u skladu sa mogućnostima i društvenom odgovornošću koju delimo nastaviti da podstiču ovaj proces.

Uvođenje romskog jezika u nastavu na Beogradskim univerzitetu ima istorijski i kulturni značaj i zbog toga čestitamo građanima romske nacionalnosti ovaj veliki uspeh, a posebno Nastavno-naučnom veću Filološkog fakulteta koje je donelo ovu odluku.

S poštovanjem,

dr Goran Bašić

Urbanizacija preduslov napretka

 

Stereotip o Romima građen je upravo na izgledu romskih naselja, kaže Osman Balić, predsednik Lige Roma. Usvajanje Zakona o legalizaciji romskih naselja omogućilo bi ono što ni jedan od četiri zakona donet od 2000. godine pa do danas nije – sigurnost, bezbednost i poštovanje posebnog načina života pripadnika romske manjine.

 

Da u 120 srpskih gradova i opština postoji 583 romskih naselja, te da se u mnogima od njih živi ispod granice siromaštva, država je praktično saznala tek nedavno, kada je od misije OEBS-a na poklon dobila bazu podataka o o broju romskih naselja, njihovim tačnim lokacijama, broju stanovnika i objekata, strukturi i kvalitetu kuća, stanju infrastrukture koju je uradio GIZ. Ova baza trebalo bi da posluži za buduće investicione planove u poboljšanju uslova života romske populacije u Srbiji.

Opširnije...
Stop mržnji prema Romima!

Govor mržnje postoji u Evropi već duži vremenski period. To je forma diskriminacije koja vodi do agresivnog ponašanja, napada i nasilja. Etničko nasilje je opasna pretnja koja počinje govorom mržnje. Govor mržnje je tek prvi korak, ali se i najlakše zaustavlja! Zaustavimo mržnju odmah! Svaki četvrti Rom je doživeo govor mržnje barem jednom u toku prošle godine, a svaki peti je bio žrtva rasističkog napada. Većina Roma je,u proseku doživela po četiri incidenta takve vrste.

Opširnije...
U Nišu nova radna mesta

Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas u fabrici “Džonson elektrik” da će to za par godina biti najveća fabrika u Srbiji i naglasio da je to prva dobra vest za Nišlije posle mnogo godina.

Vučić je nakon potpisivanja memoranduma Vlade Srbije i rukovodstva Dzonson elektrika koji će omogućiti zapošljavanje još 2.400 radnika, istakao da je posebno srećan zbog toga što je ta kompanija izabrala Srbiju i Niš gde će da otvori pogon.

Opširnije...

Radio uživo

Copyright © 2014 RomaWorld